Pribojska 44a, Beograd
+381 63 800 800 7
Pon/Pet 8:00 – 16:00
Valuta:
Početna stranaProdavnicaNovitetiGaus Power Supply GPS12V70A_AGM

Gaus Power Supply GPS12V70A_AGM

66. 000, 00 din

Kategorije: ,

Opis

Gaus Power Supply GSP12V70A_AGM je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora nominalnog napona 6 ili 12V.

GSP12V70A_AGM se koristi za:

 • sevisiranje starterskih baterija
 • održavanje
 • kao dodatni izvor napajanja u vozilima

Prednosti GSP12V70A_AGM su:

 • male dimenzije
 • lako prenosiv
 • jednostavan za rukovanje
 • pouzdan
 • povoljna cena

GPS_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač (izvor napajanja) konstantnog napona sa strujnim ograničenjem.

Znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada koko se baterija dopunjuje.

Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta.

Vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija.

Punjenje je:

 • naponski,
 • vremenski
 • kapacitivno kontrolisano
 • implementirane su brojne mere zaštite

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, moguće implementirati razne algoritme rada.

Moguća je:

 • izmena naponskih i strujnih limita
 • uspostavljanje karakteristike punjenja
 • pauziranje
 • čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju)
 • uslovljavanje završetka punjenja
 • konekcija sa računarom
 • prikaz grafika punjenja i štampanje istog

Energetsko deo punjača čine:

 • ulazni filter sa kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C)
 • visokofrekventni transformator (ETD Siemens)
 • polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR)
 • ultra brze diode
 • zavojnica
 • impulsno širinski PWM modulator.

Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakteristici punjenja, moguče je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda).

Takođe, u koliko u toku punjenja dođe do mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže.

Preko LCD displeja sa 2×16 karaktera ispisuju se:

 • vrednosti struje
 • napona
 • vremena
 • kapaciteta
 • upozorenja
 • nepravilnosti
 • podešavanje uređaja kroz 10-ak menija

Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje.

Sa prednje strane uređaja se nalaze:

 • START (scroll) i STOP (select) tasteri
 • prekidač R/S (Ready/Set)
 • LCD displej za indikaciju

Sa zadnje strane uređaja su:

 • izvodi punjača
 • mrežni kabl
 • glavni prekidač

Mere zaštite:

 • nema varnice pri stavljanju ili skidanju kalema u punjenju
 • forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje
 • kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubbat<2V – izmenjljivo)
 • temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti
 • u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranjije postavljenim parametrima
 • topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu
 • nožasti auto osigurač 3x30A u jednosmernom kolu
 • soft start PWM modulatora
 • soft start u punjenju ulazinh elektrolita
 • zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama
 • zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije)
 • zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom

SPECIFIKACIJE

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz – 60Hz 1kW
 • izlazna snaga 850W
 • nominalna ulazna struja 4.5A
 • maksimalna startna struja 6A
 • instrumenti: LCD displej 2×16 karaktera, ampermetar 0-100A, voltmetar 0-20V, templ1 -99 do 99C
 • priključni kablovi sa olovnim klemama dužine 4m i preseka 16mm2
 • radna temperatura od 0 do +50C
 • struja punjenja: automatski start 0-70A Cn/10, podesivo od do 50A sa korakom 0.2A
 • tip baterija: 6-12V (2x6V), Cn od 30Ah do 700Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, Agm, Gel
 • raspon napona punjenja: 2 – 17.5V
 • izlazni napon: 14.8V (podesivo od 12V do 17.5V), autostart 14V
 • kapacitet: punjenje jedne ili dve 6V baterije ili 6 ćelija spojenih redno (12V)
 • tačnost: bolja od 5%
 • rezolucija 100mA i 20mV
 • talasnost struje: 0.5A max
 • talasnost izlaznog napona: <100mV
 • energetika: MOSFET tranzistori, ultra brze diode
 • frekvencija rada: 30kHz
 • koeficijent korisnog dejstva: 82%
 • hlađenje: forsirano, kontrolisano, temperaturno, vazdušno
 • kontrolne karakteristike: punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
 • kontrolna varijabla: struja, napon kapacitet Ah, vreme
 • displej: LCD displej sa 2×16 karaktera
 • kontrolni elementi: glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S, LCD displej
 • kućište: čelična crvena plastificirana kutija RAL3002
 • dimenzije: 340x210x140mm
 • masa: 7kg

GPS12V70A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery POWER SUPPLZS); JUS IEC 60335-2-29 2000.god.

UPUTSTVO

Instalacija uređaja

 1. Uključiti utikač mrežnog napajanja
 2. Uključiti prekidač POWER
 3. Na LCD displeju će se pojaviti intro poruka koja će se zadržati oko 3 sekunde. Posle ove poruke moguće je da će uređaj automatski nastaviti proces punjenja ukoliko je prethodno bio pokrenut i prekinut nasilnim isključenjem ili nestankom mrežnog napajanja. U tom slučaju će se pojaviti druga poruka sa prethodne liste, pa se po želji može nastaviti prethodni proces punjenja ili pritiskom na taster STOP zaustaviti proces.Ukoliko je prekidač R/S u READY položaju na LCD displeju se vidi MAIN SCREEN i moguće je očitati trenutni napon akumulatora. Ukoliko je prekidač R/S u SET modu, treba ga prebaciti u READY mod. U ovom trenutku se po potrebi mogu izvršiti određena podešavanja koja če biti objašnjena u daljem tekstu.
 4. Priključiti kleme na izlaznim kablovima punjača na akumulatoru na propisan način. Pozitivna klema  (crveni kabl) priključuje se na plus pol, a minus klema (crveni ili plavi kabl) na minus pol akumulatora. NAPOMENA! Polovi na bateriji moraju biti očišćeni, a klema propisno stegnuta.
 5. Pritiskom na taster START uređaj  će zatražiti da se odaberu parametri punjenja (naponski i strujni limit).
 6. Na LCD displeju moguće je pratiti proces punjenja (proteklo vreme, trenutnu struju punjenja, trenutni napon, uneti kapacitet Ah, status procesa kao i  eventualno nastala neregularna stanja usled pada kleme, pregrejavanja itd.)
 7. U bilo kom trenutku moguće je zaustaviti proces punjenja pritiskom na taster STOP

Pokretanje punjenja

Pritiskom na taster START potrebna su određena podešavanja vezana za način punjenja.

User Settings Press Start – Upozorava korisnika da su određena podešavanja izmenjena i da je kraj procesa punjenja uslovljen od strane korisnika. Potrebno je pritisnuti START taster da bi se izabrali naponski i strujni limit i pokrenulo punjenje. Tokom punjenja na displeju posle ispisanog vremena stoji znak „!“ što označava da je punjenje sa korisnikovim podešavanjima.

Pritisak na START/SELECT: – Select Voltage –  Limit: 14.8V

Tasterom STOP/SCROLL se bira naponski limit. Naponski limit se bira u sledećem redosledu: 12V: 14.8V, 15.5V, 16V, 6.9V – 8.8V (za baterije nominalnog napona 6V), 13.8V – 17.5V. Napon punjenja se bira u rasponu od 2.2V/Cell do 2.75V/Cell puta 3 odnosno 6 ćelija.

VAŽNO: Izbor naponskog limita je veoma važan za bateriju koja se puni i zavisi od tehnologije izrade baterije  i od preporuke proizvođača. Na primer, hermetičke i želirane baterije treba puniti sa 14.8V, antimonske sa 15.5V, kalijumske sa 16V. Moguće su i druge vrednosti u dogovoru sa proizvođačem.

Pritiskom na taster SELECT selektuje se naponski limit i otvara se prozor za izbor struje sa korakom od 1A (od 0A do 50A).

Select Current   1A step: 3.0 A

Tasterom SCROLL postavi se vrednost strujnog limita u amperima, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za podešavanje strujnog limita sa korakom od 0.2A (deo ampera).

VAŽNO: Struja punjenja se bira kao 1/10Cn (desetina nominalnog kapaciteta, npr za Cn=55Ah I=5.5A). Takozvano „brzo punjenje“ strujom koja ne odgovara kapacitetu baterije (većom strujom) doprinosi lošijem punjenju i smanjenju veka baterije.

Select Current

0.2A step: 3.0A

Tasterom Scroll postavi se vrednost strujnog limita u ranije podešenim amperima sa dodatkom  dela ampera, pritiskom na taster SELECT ta se vrednost usvaja i otvara se prozor za potvrdu izabranih limita

U: 14.8v I: 3.0a

Continue ?  Yes

Tasterom SCROLL  se bira Yes/No da bi potom pritisak na SELECT pokrenuo proces punjenja (Yesili poništio celu akciju podešavanja limita (No).

Proces punjenja se uvek može prekinuti pritiskom na taster STOP ili se može čekati na dostizanje nekog od uslova automatskog gašenja procesa.

NAPOMENA: ukoliko je punjač konfigurisan da radi u POWER SUPPLY modu (napajanje u vozilima ili nekih potrošača) ovi meniji za izbor struje nisu od značaja. GC12V70V radi kao naponski izvor sa strujnim ograničenjem od 70A, dakle, punjač drži izabrani napon na bateriji i potrošačima dokle god je ukupna struja koju daje manja od 70A.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Uporedi
X
Cena na upit