TDB014 OBD2 Tester

0,00rsd

Na stanju

Opis

OBD Port Tester  povezuje se na OBDII / EOBD konektor vozila i omogućava Vam jednostavnu dijagnostiku elektronskih grešaka.

 • Trenutno proverava kola za struju i uzemljenje
 • Identifikuje protokole komunikacije
 • Konstantno prati Voltažu Akumulatora na displeju

CRVENI LED

 • Automatski se uključuje kada se spoji sa DLC – Uključuje se DIM kad je akumulator skoro prazan. Alarm će se oglasiti (manje od 12V)
 • Uključuje se DIM kada je veza sa DLC pin 16 ima grešku ili masa ima problema sa otporom

ZELENI LED

 • Automatski se uključuje kada se spoji sa DLC
 • LED za masu (Pin 4 i 5) su povezani na akumulator preko pina 16. Ukoliko je masa na pinu 4 ovo NEĆE uticati na LED na pin 5.
 • Jedan zeleni LED će pokazati problem strujnog kola

PLAVI LED

 • LED treba da treperi kada serial data voltažni pulsevi su prisutni u liniji podataka
 • LED su dodeljeni pinovima 2, 6, 7 i 10 za prikaz komunikacije
 • Uključiće se u zavisnosti od modela, godina proizvodnje vozila

PAŽNJA : Za neke modele vozila, LED lampice se neće uključiti ili će veći broj sijati čim se OBD Port Tester poveže i da se kontakt vozilu.
PAŽNJA : Jačina svetlosti LED lampice zavisi od uzroka signala koji prikazuje.
OBD Port Tester momentalno identifikuje koji se protokol koristi.

ŽUTI LED (Pinovi 1, 3, 8, 9, 11, 12, i 13)

 •  Neki LED će sijati ukoliko je pin specifičan za proizvođača korišćen